Пародонтология

Пародонтологията е за всички биологични структури, които са организирани около (= паро) зъба (= донт).

В съвременната пародонтология през последните години се наблюдава цялостна промяна в научните знания и произтичащите от тях терапии. Те се основават на законите на биохимията и биофизиката. Целта е превенция и ранно откриване на пародонтални заболявания и поддържане през цялото време на здраво зъбно легло.

Ако вече е настъпила бактериална инфекция на зъбното легло, човек говори за пародонтит. Когато се развие пародонтит, индивидуалната защита и бактериите в устната кухина играят решаваща роля. Други причини за развитието на пародонтит са лични рискови фактори на пациента като а. Стрес, тютюнопушене, прием на лекарства.

Съдбоносната загуба на зъби може да бъде успешно противодействана чрез правилна орална хигиена и превантивни терапии от зъболекар и хигиенист. След внимателна диагноза трябва да се разработят фино степенувани терапевтични стъпки заедно с пациента според тежестта на възпалението, тъй като сътрудничеството на пациента е от решаващо значение.

Пародонтологията и имплантологията са много тясно свързани, тъй като се основават на много сходни принципи и изисквания.