Реконструктивна стоматология

Помогнете на природата на скоковете!

В най-широк смисъл под реконструктивна стоматология се разбират всички терапевтични мерки от зъболекаря, които спомагат за изграждането на важни естетически и функционални структури на дъвкателния орган. Те или никога не могат да присъстват, например, ако не са поставени зъби, или могат да бъдат загубени. Това включва загуба на зъб / зъбна субстанция или венци, както и разрушаване на системата за поддържане на зъбите и челюстната кост.

Биологията на дъвкателния орган се подчинява на много ясни закони. Поради това е необходима внимателна диагностика и фино настроена структура на терапията от зъболекаря, за да се вземат предвид тези закони. Терапията може да бъде успешна само ако се вземат предвид всички обстоятелства.

Най-важните компоненти на реконструктивната стоматология са профилактика (добра устна хигиена за пациента), регенеративна пародонтална терапия, пълнежна терапия и не на последно място протезиране (протези).

Целта на всички тези зъбни начинания е да се даде възможност на пациента да има здрави и функционални зъби в дългосрочен план, ако е възможно за цял живот.